215

ADES 1

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 3. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 10

Aşağıdaki terimlerden hangisi toka edilmiş bir sancağı ya da yelkeni aşağı indirme komutu olarak kullanılır?

2 / 10

Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikme çubuklara ne ad verilir?

3 / 10

Teknenin sürekli su altında kalan kısmına ne ad verilir?

4 / 10

Bir teknenin su üstünde kalan yan kısımlarına ne ad verilir?

5 / 10

Bir tekneyi rıhtım, iskele gibi yerlere veya bir başka tekneye bağlamak için kullanılan halatlara ne ad verilir?

6 / 10

Gemi bordasının zarar görmemesi için iskele ile gemi arasına konulan halat, lastik veya aynı işi görebilecek maddelerden yapılmış yastıklara ne denir ?

Question Image

7 / 10

Özel Tekne aşağıdaki hangi amaç için kullanılamaz?

8 / 10

Geminin bordasında yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma ne ad verilir?

9 / 10

Teknenin pruvasında bulunan ve demir atma ve almaya yarayan mekanizmanın adı nedir ?

Question Image

10 / 10

Bir teknenin pupası neresidir?

Skorunuz

The average score is 66%

0%166

ADES 2

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 5. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 16

Denizden iskeleye doğru esen sert rüzgar veya manevra sahasının darlığı nedeniyle teknenin başı açılmıyorsa hangi manevrayla avara edilir?

2 / 16

Geri giden bir gemi “Ağır tornistan”dan ” “Pek ağır yol tornistan” a geçerken nasıl davranır?

3 / 16

Pervanenin padıl etkisi neden oluşur?

4 / 16

Bir halatın makaradan çıkmasını önlemek için halatın bedenine yapılan bağa ne isim verilir?

5 / 16

Yelken alanının küçültülmesinde ve gerekirse bir halatın iki ucunu birbirine bağlamak için kullanılan bağa ne isim verilir?

6 / 16

Geminin paralel olarak rıhtımdan açmasını önlemek üzere rıhtıma verilen palamar halatı hangisidir?

7 / 16

Rüzgarın iskele boyunca estiği durumda, iskeleye nasıl yaklaşılmalıdır?

8 / 16

Dümen (serdümene) Karşıla! Komutu verildiğinde ne amaçlanmıştır?

9 / 16

1 deniz mili kaç metredir?

10 / 16

Aşağıdakilerden hangisi nebati halat değildir?

11 / 16

Dümen komutlarında “kaç böyle” denildiğinde ne sorulmuştur?

12 / 16

Dümenin dönmek istenilen tarafa basılabildiği kadar döndürülmesi için verilen komut hangisidir?

13 / 16

Aşağıdakilerden hangisi gemiyi, pruvasının bulunduğu rotada tutmak için verilen dümen komutudur?

14 / 16

Halatı babaya volta etmek için kendi bedeni üzerine yapılan yuvarlak şekle ne denir?

15 / 16

Tornistan verildiğinde kıçı sancağa çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskeleye hangi taraftan aborda olmalıdır?

16 / 16

Halatın en ince parçasına ne isim verilir?

Skorunuz

The average score is 70%

0%130

ADES 3

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 8. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 12

Gp. Fl.(3).6.s 15 m 9 M olarak rumuzu verilen bir fenerin denizden yüksekliği kaç metredir?

2 / 12

Aynı mesafedeki iki tekneden bakıldığında biri feneri göremiyorsa aralarındaki fark ne olabilir?

3 / 12

Fenerlerin haritada belirtilen nominal görünüş mesafeleri kaç mildir?

4 / 12

Aşağıdakilerden hangisi uzaktaki bir teknenin radarla anlaşılamayan bir özelliğidir?

5 / 12

Ağıdakilerden hangisi radarla görünemeyen bir nesne veya seyir yardımcısıdır?

6 / 12

Aşağıdakilerden hangisi bir deniz haritasının kitabesinde bulunmaz?

7 / 12

Haritanın enlemlerinden alınan bir dakikalık ölçü kaç mile denk gelir?

8 / 12

Teknedeki metal aksamın manyetik pusulaya olan etkisine ne denir?

9 / 12

Bir sığlığın etrafını şamandıralamak gerekirse önce hangi şamandıra sistemi kullanılır?

10 / 12

Etrafında seyre müsait su olduğunu gösteren emniyetli su şamandırasının rengi ve tepeliği nasıldır?

11 / 12

Aşağıda verilen mevki yazılışlarından hangisi doğru yazılmıştır?

12 / 12

Hakiki 180 rotasına seyir halinde iken tam pruvada bir “Doğu Kardinal Şamandırası” görüldüğünde hemen ne yapılmalıdır?

Skorunuz

The average score is 69%

0%119

ADES 4

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 10. bölümünün sonuna kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 14

Gerçek rota ile akıntıyı önleme rotası arasındaki farka ne denir?

Question Image

2 / 14

Kutup Yıldızı hangi takım yıldızı yardımıyla kolaylıkla bulunabilir?

3 / 14

Kutup yıldızının bulunduğu yere bakıldığında dünyanın hangi yönüne bakılmış olur?

Question Image

4 / 14

090 rotasında seyreden geminin sancak 20 derecesindeki fenerin “hakiki kerteriz” kaç derecedir?

5 / 14

Elektronik cihazların ve mevki koyacak alametlerin olmadığı bir durumda teknenin “yaklaşık mevkiini” kaybetmemek için kullanılan mevki çeşidine ne ad verilir ?

6 / 14

Teknenin pruvasından sancak veya iskele tarafına doğru alınan keteriz çeşidine ne denir?

7 / 14

Rotası 180 olan tekne bir fenerden kerterizle mevkii koyacaktır. Feneri sancak 40 derece görmüştür. Haritaya fenerin kerterizini kaç derece çizecektir ?

8 / 14

Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne kullanılır?

9 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Seyir Planlamasında dikkate alınmaz?

10 / 14

Aşağıdaki hangi mevki yeryüzünde bulunamaz?

11 / 14

Haritada mesafe ölçmek için haritadaki hangi değerler kullanılır?

12 / 14

Pruvadan gelmekte olan ve her iki borda feneri ile silyon fenerleri görünen geminin kısa bir zaman sonra sadece kırmızı borda feneri ve iki silyon feneri görünmektedir. Gemi nasıl bir manevra yapmıştır?

13 / 14

Haritada iki ada arasındaki mesafe pergel ile ölçülmüş, enlem ölçeğinde 3 dakika olarak bulunmuştur. Adaların arasındaki mesafe kaç “mil” dir ?

14 / 14

Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının 37 dakika olduğunu gördünüz. Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir ?

Skorunuz

The average score is 83%

0%78

ADES 5

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 14. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 33

Başüstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komut aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 33

Demir almaya hazırlık olarak önce aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha önemlidir?

3 / 33

Gemiyi terk etmek gerekip can salı denize atılınca aşağıdakilerden önce hangi hususa dikkat etmek çok önemlidir?

4 / 33

Seyir halinde iki tekne arasında birbirlerini görme açılarına göre yol verme kuralı temel olarak hangisidir ?

5 / 33

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre, hangi durumda yelkenli bir tekne "kuvvetle yürütülen tekne" sayılır?

6 / 33

Bir kilit zincir uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

7 / 33

Aşağıda sayılan durumlardan hangisinde tekneler çatışma tehlikesi içindedir?

8 / 33

Gece seyir halinde iken pruvada görünen sadece beyaz bir fener hangi anlama gelebilir ?

9 / 33

Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne, trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi kurala uyacaktır?

10 / 33

Demir attıktan sonra verilecek zincir uzunluğu olarak aşağıdakilerden hangisi en doğrudur ?

11 / 33

Seyir halinde bulunan bir teknenin borda fenerleri pruvadan bordaya doğru kaç dereceye ışık verir ?

12 / 33

Bir yelkenli tekneye aşağıdakilerden hangisi yol vermek zorunda değildir ?

13 / 33

Kuvvetle yürütülen iki teknenin bordaları istikametinde çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirlerine yaklaşmaları durumunda, hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır?

14 / 33

Demirlemede kullanılan “ Vira“ komutu ne için verilir?

15 / 33

Gündüz, yelkenle seyrediyorsunuz; sivri uçları birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle karşılaştınız, ne yaparsınız?

16 / 33

Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya geçecek bir tekne, aşağıdaki hangi kurala uyarak geçecektir?

17 / 33

Aşağıdakilerden hangisi her teknede bulunması gereken güvenlik teçhizatından değildir?

18 / 33

Tekneyi terk ettiniz, can salınız yok ve suyun içinde yardım bekleyeceksiniz, ne yaparsınız?

19 / 33

Yelkenle seyrediyorsunuz, yedek çeken bir tekneyle karşılaştınız ne yaparsınız?

20 / 33

Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?

21 / 33

Teknelerde bulunması gereken can yeleği sayısı kaç tanedir?

22 / 33

Yelken açmış ve aynı zamanda makine kullanan bir tekne gündüz hangi işareti göstermelidir ?

23 / 33

Tehlike ve aciliyet mesajlarında, tekne adını bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız?

24 / 33

Demirlemede kullanılan “Funda Demir “ komutunun anlamı nedir?

25 / 33

Normal hava şartlarında, uygun bir zemine ve 9 metre derinliğe, tamamen zincir kullanarak demirleyeceksiniz. Kaç metre kaloma verirsiniz?

26 / 33

Can salında hayatı idame ettirmeye çalışırken görünen bir uçağa işaret vermek için aşağıdakilerden hangisi en uygun işarettir ?

27 / 33

“Demir Akova” denildiğinde ne anlaşılır ?

28 / 33

Seyir fenerleri ne işe yarar?

29 / 33

Aşağıdakilerden hangisi demirleme manevrası sırasında yapılan yanlış bir uygulamadır?

30 / 33

Can salına bindikten sonra, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?

31 / 33

Aşağıdakilerden hangisinde demir atılacak yer bulunabilir?

32 / 33

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne göre, yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket etmelidir?

33 / 33

Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir?

Skorunuz

The average score is 67%

0%56

ADES 6

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 17. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 16

Yedek halatları voltalandıktan sonra verilen makine kumandası ne olmalıdır?

2 / 16

Tekne arıza nedeni ile sürüklenip kaybolmuş olsa, teknede bulunan SART cihazını en uygun kullanma zamanı hangisidir?

3 / 16

Bir tekneyi yedeklemeye doğru hangi taraftan yaklaşılmalıdır?

4 / 16

Yedeklenmek için yardım talep eden tekneye birden fazla tekne cevap vermişse, yardım isteyen tekne hangisini çağırmalıdır?

5 / 16

Tekne 4 metreden daha derin bir yere battığında ve varsa hangi can kurtarma aracı su üstüne çıkacaktır?

6 / 16

Tekneyi terk eden kazazedeler neden üzerlerine bere, eldiven, yünlüler, tulum, rüzgarlık, yağmurluk gibi giysiler giymelidir?

7 / 16

Gemiyi baştan veya kıçtankara etme kararı hangi bilgiye göre verilir?

8 / 16

Aşağıdakilerden çatışma anında yapılması gerekenler içinde en az önemli olanıdır?

9 / 16

Yedekleme yapılırken yedek halatının boyu nasıl ayarlanmalıdır?

10 / 16

Seyir esnasında bir çatışma durumu oluşması halinde ilk yapılması gereken nedir?

11 / 16

Yedekleme operasyonunun nasıl yapılacağına kim karar verir?

12 / 16

Hangisi bir yedekleme çeşidi değildir?

13 / 16

Acil duruma düşen bir teknenin uydu yardımı ile mevkiinin bulunması hangi cihaz yardımı ile olur?

14 / 16

Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar yüzdürüleceği düşünülerek ne yapılmalıdır?

15 / 16

Karaya oturduktan sahile çıktıktan sonra ilk iş ne olmalıdır?

16 / 16

Gemiyi karaya oturmaya karar verirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınması gerekir?

Skorunuz

The average score is 71%

0%52

ADES 7

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 20. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 32

İlk yardımın ABC'si arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

2 / 32

Yara, hangi malzemeyle ve nasıl temizlenmelidir?

3 / 32

Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok ağır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular ve hangi aralıklarda, ne kadar gevşetirsiniz?

4 / 32

Gemiyi terkten sonra su içinde kalınırsa ilk ne yapmak düşünülmelidir?

5 / 32

Aşırı üşüme geçirmiş, hipotermiye uğramış bir kazazedeye öncelikle nasıl ilk yardım yapılır?

6 / 32

Yangın Söndürme Cihazlarını, farklı yangın tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

7 / 32

Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl uygulanmalıdır?

8 / 32

Ağaç yangını hangi çeşit bir yanmadır?

9 / 32

Güvertedeki bir yangında hangi söndürücü en son tercih edilmelidir?

10 / 32

İç kanama şüphesinde hangisi yapılmaz?

11 / 32

Bilincini kaybetmiş bir kazazedede, Temel Yaşam Desteğine başlamadan önce aşağıdaki kontrollerden hangisi ilk önce yapılır?

12 / 32

Kıyı seyri yapan bir yelkenli, rüzgar ve kıyıya vuran dalgaların arttığını fark ediyor. Sonrasında telsizi açarak fırtına olduğunu öğreniyor. Söz konusu tekne için bu aşamadan sonra ne yapmak daha doğrudur?

13 / 32

Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?

14 / 32

Aşağıda sayılanlardan hangisi teknede yangına neden olabilir?

15 / 32

Ciddi bir yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmışsa nasıl müdahale edilir?

16 / 32

Teknenin elektrik panosunda çıkan bir dumana karşı ilk yapılacak ne olmalıdır?

17 / 32

Metla yangınları hangi sınıf yangınlardır ?

18 / 32

Nefes darlığı olan hastalar nasıl bekletilmelidir?

19 / 32

Yanıklarda ilkyardımda hangisi yapılmamalıdır?

20 / 32

Yangınla mücadelenin en önemli ilkesi hangisidir ?

21 / 32

Teknelerde yağ ve yakıtın neden olabileceği yangınları önlemek için nelere dikkat edilmelidir?

22 / 32

Teknelerde çıkabilecek elektirik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

23 / 32

Bir can salında 3 gün geçse ve bir uçak tarafından görülseniz ne yapmalısınız ?

24 / 32

Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?

25 / 32

Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karşı hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

26 / 32

Gemiyi terk etmek gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olmalıdır ?

27 / 32

Can Salına bindikten kaza mahallinden ayrılmamak için hangi malzeme kullanılır ?

28 / 32

Teknede hangi sıklıkla yangın talimi yapılmalıdır ?

29 / 32

Bir yangının meydana gelmesi için ortamda aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?

30 / 32

Can salında kişi başına kaç litre su vardır ?

31 / 32

İlk yardım yapılacaksa ilk dikkat edilecek husus nedir?

32 / 32

İlk Yardımın kısa amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 68%

0%48

ADES 8

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 22. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 15

İzobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 15

Teknede biriken plastik, sentetik çöpler nerede deniz atılabilir?

3 / 15

Hava durumu hakkında konuşan iki yelkenci aralarında “neredeyse 20 hava vardı” ifadesini kullandığında, hava durumuyla ilgili hangi durumu ifade etmek istemişlerdir ?

4 / 15

Rüzgar nasıl oluşur?

5 / 15

Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız alet hangisidir?

6 / 15

Barometre, hava tahmini yapmak için hangi zaman aralıklarıyla ve nasıl okunmalıdır?

7 / 15

Atmosferin ağırlığından dolayı birim alana dik olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir. Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç değeri nedir?

8 / 15

Hangi denizimiz Marpo78 sözleşmesine göre “özel alan” ilan edilmiştir?

9 / 15

Teknede biriken kaplamalar,cam,paçavralar,şişe gibi çöpler nerede deniz atılabilir?

10 / 15

Bir hava raporu haritasındaki verilere göre rotanızı oluşturmak istiyorsunuz. Yelkenleriniz sert havaya uygun olmadığından dolayı, sert rüzgarlardan sakınmak istiyorsunuz. Haritada, en hızlı rüzgarı nerede bulursunuz?

11 / 15

Kısaca “MARPOL” diye bilinen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir ?

12 / 15

Farklı iki hava kütlesi arasındaki sınıra ne isim verilir ?

13 / 15

Barometreyi tekne içine monte ederken hangi hususa dikkat etmeliyiz?

14 / 15

Gıda Atıkları nerede denize atılabilir?

15 / 15

Akdeniz’de tam önümüzde bir alçak basınç alanı bulunuyorsa, rüzgâr hangi yönden eser?

Skorunuz

The average score is 72%

0%44

ADES 9

Bu ölçme değerlendirme çalışmasını, Amatör Denizci Eğitim Sistemi(ADES)'in 24. bölümüne kadar tamamlayıp; sonrasında katılım sağlamanız gerekmektedir.

1 / 20

Motor sisteminde başlangıç hareketini sağlayan parçaya ne ad verilir?

2 / 20

Dizel motorlarda yakıtı, depo tamamen boşalana kadar tüketmek doğru mudur?

3 / 20

Tekne tesisatları döşenirken tercihen .....

4 / 20

Bir üretecin + ucu, aynı üretecin “-“ ucuna gelecek şekilde bağlanarak oluşan devreye ………… devre denir.

5 / 20

Motorlarda deniz suyu pompası, alternatör gibi yardımcı donanımları çalıştıran ve sık kontrolü; gerekiyorsa ayarlanması gereken aksam hangisidir?

6 / 20

Motorun prospektüsünde belirtilen gücü tekne pervanesinde de alabilir miyiz?

7 / 20

Benzinli ve dizel motorlarda soğutma işleminin yapıldığı parçanın ismi nedir ?

8 / 20

Hangisi elektrik devresinin elemanı değildir?

9 / 20

Dizel ve benzin motorlarını kullandıkları farklı yakıt dışında başka hangi belirleyici özellik birbirinden ayırır?

10 / 20

Teknenizdeki tüm elektrikli cihazların 24 saat içinde toplam 30 Ah enerji tükettiğini hesapladınız. Teknenizin aküsünün ertesi gün bile motoru çalıştırmak için yeterli kapasitede olması için toplam gücü en az kaç Ah olmalıdır?

11 / 20

Aşağıdakilerden dizel ve benzinli makinede hareketli parçadır?

12 / 20

Kurşun aküde, plakalar arasındaki su-asit karışımı sıvının eksilmesi halinde ne yapılmalıdır?

13 / 20

Benizli motorlarda yakıt nasıl tutuşturulur?

14 / 20

Bir yelkenlinin elektrik sistemi kaç volt gerilim ve hangi akım türünde çalışır?

15 / 20

Bir üretecin “+” ucu, diğer üretecin veya alıcının “+” ucuna bağlanarak yapılan devre ne tür devredir.

16 / 20

Motor kontrol panosunda bir uyarı ışığı yandığında ve sesli uyarı duyulduğunda ilk yapılması gereken nedir?

17 / 20

Teknede akülerin şarj durumu ne şekilde takip edilebilir?

18 / 20

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çapmasına karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

19 / 20

Dizel makinede Enjekörden yakıt püskürtüldüğünde piston hangi konumdadır?

20 / 20

4 zamanlı Dizel Makinede Piston yukarı çıkarken hangi işi yapar ?

Skorunuz

The average score is 74%

0%