24Eki/18

Büyükler Kategorisi Sorunsalı

Gençler Kategorisindeki Başarımızı Neden Büyüklere ve Olimpiyatlara Taşıyamıyoruz ? (Türkiye’deki altyapı yaklaşımlarıyla ilgili bilimsel destekli bir inceleme) Ülkemiz genç nüfusuyla yetenek ve beceri olarak yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel, minikler ve küçükler olarak adlandırılan kategorilerde ülkemizin başarılı olduğu gerçeğiRead More…

06Oca/17

Giyilebilir Egzersiz Teknolojileri

GİYİLEBİLİR EGZERSİZ TEKNOLOJİLERİ Osmanlı Devleti’nden bu yana aklımızda kalan en önemli anahtar sözcülerden birisidir, ‘Sanayi Devrimi’ni Yakalamak’. Günümüz küreselleşen dünyasında sanayileşmenin çıktılarından olan ‘inovasyon’ yani yenilikleri yakalayamazsak 21. yüzyılda asla iddialı olamayız.Read More…